ελληνικά μηνύματα mutt-1.5.2i

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Fri Dec 13 17:20:25 EET 2002


Παραθέτω κάποιες μικρές αλλαγές στα ελληνικά μηνύματα του 'mutt'
για έλεγχο και προώθηση στους δημιουργούς του προγράμματος.
-------------- next part --------------
--- el.po	2002-12-11 15:58:40.000000000 +0000
+++ el.po.2	2002-12-11 16:09:41.000000000 +0000
@@ -896,14 +896,14 @@
 # pgp.c:130
 #: crypt.c:132
 msgid "Enter PGP passphrase:"
-msgstr "Εισηγάγετε τη φράση κλειδί PGP:"
+msgstr "Εισάγετε τη φράση κλειδί PGP:"
 
 #
 # pgp.c:130
 #: crypt.c:150
 #, fuzzy
 msgid "Enter SMIME passphrase:"
-msgstr "Εισηγάγετε τη φράση κλειδί PGP:"
+msgstr "Εισάγετε τη φράση κλειδί PGP:"
 
 #
 #: crypt.c:185
@@ -965,7 +965,7 @@
 "[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"[-- Προειδοποίση: Αδυναμία εύρεσης υπογραφών. --]\n"
+"[-- Προειδοποίηση: Αδυναμία εύρεσης υπογραφών. --]\n"
 "\n"
 
 #
@@ -1221,7 +1221,7 @@
 #
 #: curs_main.c:1347 pager.c:2334
 msgid "Can't change 'important' flag on POP server."
-msgstr "Αδυναμία αλλάγής της σημαίας 'important' στο διακομιστή POP."
+msgstr "Αδυναμία αλλαγής της σημαίας 'important' στο διακομιστή POP."
 
 #
 #: curs_main.c:1462
@@ -1275,14 +1275,14 @@
 "~?\t\tthis message\n"
 ".\t\ton a line by itself ends input\n"
 msgstr ""
-"~~\t\t εισήγαγετε μια γραμμή ξεκινώντας με ένα ~\n"
+"~~\t\t εισάγετε μια γραμμή ξεκινώντας με ένα ~\n"
 "~b χρήστες\tπροσθέστε χρήστες στο πεδίο Bcc: \n"
 "~c χρήστες\tπροσθέστε χρήστες στο πεδίο Cc: \n"
 "~f μηνύματα\tσυμπεριλάβετε τα μηνύματα\n"
-"~F μηνύματα\tτο ίδιο όπως το ~f, αλλά και με τις επικεφαλίδείτε\n"
+"~F μηνύματα\tτο ίδιο όπως το ~f, αλλά και με τις επικεφαλίδες\n"
 "~h\t\tεπεξεργαστείτε την επικεφαλίδα\n"
 "~m μηνύματα\tσυμπεριλάβετε και παραθέστε τα μηνύματα\n"
-"~M μηνύματα\tτο ίδιο με το ~m, αλλά και με τις επικεφαλίδείτε\n"
+"~M μηνύματα\tτο ίδιο με το ~m, αλλά και με τις επικεφαλίδες\n"
 "~p\t\tεκτυπώστε το μήνυμα\n"
 "~q\t\tεγγραφή του αρχείο και έξοδος από τον κειμενογράφο\n"
 "~r αρχείο\t\tδιαβάστε ένα αρχείο στον κειμενογράφο\n"
@@ -1716,7 +1716,7 @@
 #. STATUS not supported
 #: imap/imap.c:720
 msgid "Unable to append to IMAP mailboxes at this server"
-msgstr "Αδυναμία στην προσθήκη στα γραμμ/τια IMAP σε αυτόν τον εξυπηρετητή"
+msgstr "Αδυναμία προσθήκης στα γραμμ/τια IMAP σε αυτόν τον εξυπηρετητή"
 
 #
 #. command failed cause folder doesn't exist
@@ -1734,7 +1734,7 @@
 #: imap/imap.c:928 pop.c:469
 #, c-format
 msgid "Marking %d messages deleted..."
-msgstr "Σημείωση %d διαγραφθέντων μηνυμάτων..."
+msgstr "Σημείωση %d διαγραφέντων μηνυμάτων..."
 
 #
 #: imap/imap.c:937
@@ -2156,7 +2156,7 @@
 #
 #: keymap_alldefs.h:34
 msgid "edit the TO list"
-msgstr "επεξεργασίατης λίστας TO"
+msgstr "επεξεργασία της λίστας TO"
 
 #: keymap_alldefs.h:35
 msgid "create a new mailbox (IMAP only)"
@@ -2258,7 +2258,7 @@
 #
 #: keymap_alldefs.h:55
 msgid "delete the current entry"
-msgstr "διαγραφή τηςτρέχουσας καταχώρησης"
+msgstr "διαγραφή της τρέχουσας καταχώρησης"
 
 #: keymap_alldefs.h:56
 msgid "delete the current mailbox (IMAP only)"
@@ -2297,7 +2297,7 @@
 #
 #: keymap_alldefs.h:63
 msgid "delete the char in front of the cursor"
-msgstr "διαγραφή του χαρακτήρα μπροστά από το κέρσορα"
+msgstr "διαγραφή του χαρακτήρα μπροστά από τον κέρσορα"
 
 #
 #: keymap_alldefs.h:64
@@ -2363,12 +2363,12 @@
 #
 #: keymap_alldefs.h:76
 msgid "delete chars from cursor to end of line"
-msgstr "διαγραφή των χαρακτήρων από το κέρσορα ώς το τέλος της γραμμής"
+msgstr "διαγραφή των χαρακτήρων από τον κέρσορα ως το τέλος της γραμμής"
 
 #
 #: keymap_alldefs.h:77
 msgid "delete chars from the cursor to the end of the word"
-msgstr "διαγραφή των χαρακτήρων από το κέρσορα ώς το τέλος της λέξης"
+msgstr "διαγραφή των χαρακτήρων από τον κέρσορα ως το τέλος της λέξης"
 
 #
 #: keymap_alldefs.h:78
@@ -2530,7 +2530,7 @@
 #
 #: keymap_alldefs.h:110
 msgid "show only messages matching a pattern"
-msgstr "εμφανίση μόνο των μηνυμάτων που ταιριάζουν σε ένα μοντέλο/μορφή"
+msgstr "εμφάνιση μόνο των μηνυμάτων που ταιριάζουν σε ένα μοντέλο/μορφή"
 
 #
 #: keymap_alldefs.h:111
@@ -2595,7 +2595,7 @@
 #
 #: keymap_alldefs.h:123
 msgid "mark the current subthread as read"
-msgstr "σημείωση τηςτρέχουσας υποσυζήτησης ως αναγνωσμένη"
+msgstr "σημείωση της τρέχουσας υποσυζήτησης ως αναγνωσμένη"
 
 #
 #: keymap_alldefs.h:124
@@ -2826,7 +2826,7 @@
 #
 #: keymap_alldefs.h:169
 msgid "undelete all messages in subthread"
-msgstr "αποκατάσταση όλων των μηνυμάτων στη δευτερέυουσα συζήτηση"
+msgstr "αποκατάσταση όλων των μηνυμάτων στη δευτερεύουσα συζήτηση"
 
 #
 #: keymap_alldefs.h:170
@@ -3101,7 +3101,7 @@
 "απάντηση\n"
 "  -m <τύπος>\tκαθορίστε ένα τύπο προκαθορισμένου γραμματοκιβωτίου\n"
 "  -n\t\tκάνετε το Mutt να μην διαβάσει το Muttrc του συστήματος\n"
-"  -p\t\tεπαναφέρετε ένα αναβεβλήμένο μήνυμα\n"
+"  -p\t\tεπαναφέρετε ένα αναβεβλημένο μήνυμα\n"
 "  -R\t\tανοίξτε το γραμματοκιβώτιο σε κατάσταση μόνο-ανάγνωσης\n"
 "  -s <θέμα>\tκαθορίστε ένα θέμα (σε εισαγωγικά εάν έχει κενά)\n"
 "  -v\t\tδείξτε την έκδοση και τους ορισμούς κατά τη μεταγλώττιση\n"
@@ -3222,7 +3222,7 @@
 #.
 #: mbox.c:931
 msgid "Committing changes..."
-msgstr "Εφαρμογή των αλλάγων..."
+msgstr "Εφαρμογή των αλλαγών..."
 
 #
 #: mbox.c:962
@@ -3640,13 +3640,13 @@
 #: mx.c:1013
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
-msgstr "%d κρατήθηκαν, %d μετακινήθηκαν, %d διαγράφθηκαν."
+msgstr "%d κρατήθηκαν, %d μετακινήθηκαν, %d διαγράφηκαν."
 
 #
 #: mx.c:1016 mx.c:1188
 #, c-format
 msgid "%d kept, %d deleted."
-msgstr "%d κρατήθηκαν, %d διαγράφθηκαν."
+msgstr "%d κρατήθηκαν, %d διαγράφηκαν."
 
 #
 #: mx.c:1126
@@ -3668,7 +3668,7 @@
 #
 #: mx.c:1185
 msgid "Mailbox checkpointed."
-msgstr "Το γραμματοκιβώτιου σημειώθηκε."
+msgstr "Το γραμματοκιβώτιο σημειώθηκε."
 
 #
 #: mx.c:1501
@@ -3980,7 +3980,7 @@
 #: pgp.c:1105 smime.c:719 smime.c:846
 #, c-format
 msgid "Enter keyID for %s: "
-msgstr "Εισηγάγετε keyID για το %s: "
+msgstr "Εισάγετε keyID για το %s: "
 
 #: pgp.c:1354
 msgid "Can't invoke PGP"
@@ -4207,7 +4207,7 @@
 #
 #: postpone.c:169
 msgid "Postponed Messages"
-msgstr "Ανεβεβλημένα Μηνύματα"
+msgstr "Αναβεβλημένα Μηνύματα"
 
 #
 #: postpone.c:242 postpone.c:251
@@ -4368,13 +4368,13 @@
 #: recvcmd.c:155
 #, c-format
 msgid "Bounce message to %s...?"
-msgstr "Διαβίβαση μυνήματος στο %s...;"
+msgstr "Διαβίβαση μηνύματος στο %s...;"
 
 #
 #: recvcmd.c:155
 #, c-format
 msgid "Bounce messages to %s...?"
-msgstr "Διαβίβαση μυνημάτων στο %s...;"
+msgstr "Διαβίβαση μηνυμάτων στο %s...;"
 
 #
 #: recvcmd.c:374
@@ -4445,7 +4445,7 @@
 #
 #: remailer.c:538
 msgid "Select a remailer chain."
-msgstr "Επιλογή μιας αλυσίδας απαναποστολέα."
+msgstr "Επιλογή μιας αλυσίδας επαναποστολέα."
 
 #: remailer.c:598
 #, c-format
@@ -4750,7 +4750,7 @@
 #: smime.c:412
 #, fuzzy
 msgid "Enter keyID: "
-msgstr "Εισηγάγετε keyID για το %s: "
+msgstr "Εισάγετε keyID για το %s: "
 
 #
 #: smime.c:435


More information about the I18ngr mailing list