Μετάφραση του post-nuke 0.714: Πάρης Παρασκευάς

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Thu Aug 8 15:30:48 EEST 2002


Ο Πάρης Παρασκευάς (εκ του cyusers.com) διατηρεί τη μετάφραση του
PostNuke (http://www.postnuke.com). 
Η τελευταία έκδοση της μετάφρασης είναι διαθέσιμη στο
http://www.cyusers.com/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=48

σίμος
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 874 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20020808/a5a322e3/attachment.pgp>


More information about the I18ngr mailing list