Αρχείο Compose για πολυτονικά Ελληνικά

Alejandros Diamandidis adia at egnatia.ee.auth.gr
Sat Sep 8 00:42:52 EEST 2001


On Fri, 07 Sep 2001, Vasilis Vasaitis wrote:
> Είμαι ιδιαίτερα περίεργος να δω ποια dead_* keysyms διάλεξες για το κάθε
> νεκρό πλήκτρο. :^)

Φαντάζομαι θα το είδες τώρα πια και μόνος σου, αλλά να κι ένας
κατάλογος:

* Οξεία: dead_acute
* Βαρεία: dead_grave
* Περισπωμένη: dead_tilde

Τα παραπάνω νομίζω είναι αναμενόμενα.

* Υπογεγραμμένη: dead_iota

Αν και το όνομα παραπέμπει στην υπογεγραμμένη, έχω την υποψία
ότι κάτι άλλο είχε στο μυαλό του εκείνος που το πρόσθεσε.

* Ψιλή: dead_horn
* Δασεία: dead_ogonek

Το σκεπτικό εδώ ήταν ότι μοιάζουν στο σχήμα με τα αντίστοιχα πνεύματα,
μόνο που το horn μπαίνει πάνω δεξιά και το ogonek συνδέεται κάπου κάτω
από το γράμμα. Τέλος πάντων, τουλάχιστον είχε κάποιο σκεπτικό =)

Α, για όποιον ενδιαφέρεται να αλλάξει το αρχείο, να μια συμβουλή:
Γράψτε στα εισαγωγικά στο τέλος της γραμμής το γράμμα που θέλετε (σε
UTF-8, φυσικά) και μετά τρέξτε το παρακάτω προγραμματάκι που προσθέτει
τα κατάλληλα Unicode keysyms (που είναι της μορφής U12ab).

#!/usr/bin/perl -wpi
use utf8;
s/"(.)"\s+$/sprintf("\"$1\"\tU%04x\n", ord $1)/e;

(Ωραία δεν είναι η Perl;)

Τα keysyms αυτά δεν είναι και πολύ στάνταρ, εμφανίστηκαν στο XFree86
πρόσφατα (είτε στην έκδοση 4.0.3 είτε στην 4.1.0, δε θυμάμαι ακριβώς).
Χωρίς όμως αυτά θα έπρεπε κάποιος να γράψει μια X Input Method και
αυτό είναι λιγάκι πιο δύσκολο ;-) Δεν είμαι σίγουρος τι γίνεται αν δεν
υπάρχουν τα keysyms αλλά μόνο το string - το xterm δουλεύει, αλλά ο
mozilla όχι (δυστυχώς δεν έχω κανένα άλλο πρόγραμμα για να κάνω
δοκιμές, υποτίθεται ότι και το KDE πρέπει να δουλεύει σωστά).

Επίσης, για να μπορούν να πατηθούν να νεκρά πλήκτρα με οποιαδήποτε
σειρά, τα έβαλα πρώτα με κάποια σειρά στην τύχη και μετά το πέρασα από
μια regex που έβγαλε τις άλλες διατάξεις, του στυλ:

#!/usr/bin/perl -wn
print;
s/(<[^>]+>) (<[^>]+>)/$2 $1/ and print;

Αυτό όμως δεν έγινε αυτόματα, ανάλογα με την διάταξη ήθελε
διαφορετικές μεταθέσεις. Οπότε, φιλτράρισα με το χέρι διάφορα τμήματα
του αρχείου μέσα από διαφορετικά σκριπτάκια.

Για να γράψετε χαρακτήρες που δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο, υπάρχει
ένα βολικό προγραμματάκι που λέγεται ucm (Unicode character map).
Νομίζω όμως ότι και το character map του KDE έχει τέτοιες δυνατότητες.

ΑλέξανδροςMore information about the I18ngr mailing list