Ονόματα Χωρών

Vasilis Vasaitis vasilis at ctima.uma.es
Thu Oct 25 11:33:52 EEST 2001


Παναγιώτης Πάκος wrote:

> Τα λοιπά οφείλουν, κατά τη γνώμη μου, να μείνουν ως
> έχουν, γιατί:
> α) η Δημοκρατία της Τσεχίας είναι κάτι άλλο από την
> Τσεχία (όπως η Μακεδονία από τη Macedonja)

   Εδώ θα πρέπει να επιμείνω. Όπως είπα, υπάρχει το παράδοξο στην 
Αγγλική γλώσσα, που ενώ έχει το επίθετο Τσέχος/Τσεχικός, δεν έχει αυτή 
τη στιγμή λέξη για την Τσεχία. Δεν είναι μόνο διαφορετικό από την δική 
μας πρακτική· είναι επίσης κάτι που δεν αρέσει ούτε στους ίδιους τους 
Τσέχους. Είχα μια μικρή συζήτηση ακριβώς για αυτό το θέμα με έναν 
Γιουγκοσλάβο εδώ προχθές, και μου είπε ότι η κυβέρνηση της Τσεχίας έχει 
προτείνει να χρησιμοποιείται ως προτιμότερο όνομα το "Czechia" (αντί για 
"Czech Republic").

   Αν δεν σας έπεισα εγώ μέχρι τώρα, δείτε και το εξής:

	http://www.czechia.org/

-- 
Vasilis Vasaitis
vasilis at ctima.uma.es
More information about the I18ngr mailing list