Ιστοσελίδα-μια γνώμη =?iso-8859-7?b?IPDh8eHq4ev+LQ==?=(correct link)

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Sun Oct 14 22:37:20 EEST 2001


On Thu, 11 Oct 2001, Nikos Niktaris wrote:

>
>
> Καλησπέρα,
> Επειδή δεν μου αρέσει μόνο να λέω χωρίς να κάνω τίποτα αποφάσισα να φτιάξω
> την σελίδα που έλεγα χθες.
> Όπως θα δείτε δεν λειτουργεί ακόμα παρά μόνο ο σκελετός.
> Πριν κάνω οτιδήποτε θα ήθελα μια γνώμη για το όλο θέμα και φυσικά τις
> προτάσεις σας.
>
> http://www.geocities.com/niktarin/

Η αρχή είναι το ήμιση του παντός. Το άλλο μισό απομένει. :/
Μερικά σχόλια:

Υπάρχουν πολλές μεταφράσεις, οι οποίες είναι καλό να ταξινομηθούν
για την καλύτερη παρουσίασή τους. Μια ταξινόμηση είναι η παρακάτω:

Α. Ταξινόμηση
α. Μεταφράσεις του KDE (http://i18n.kde.org/)
β. Μεταφράσεις του GNOME (http://developer.gnome.org/projects/gtp/)
γ. Μεταφράσεις του TP (Translation Project)
(http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/HTML/)
δ. Μεταφράσεις προγραμμάτων διανομών (π.χ.
http://www.linux-mandrake.com/l10n/)
ε. Μετάφραση του Mozilla (http://moz.sourceforge.net)
στ. Μετάφραση του OpenOffice (http://l10n.openoffice.org/)
ζ. Λοιπές μεταφράσεις

Β. Τρέχουσα Κατάσταση
Για κάθε ομάδα μεταφράσεων υπάρχει μια σελίδα Τρέχουσας Κατάστασης και
Στατιστικών.
Για τα παραπάνω, αυτές οι σελίδες είναι:
α.
http://i18n.kde.org/stats/gui/i18n-status-table.html
β.
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/stable/el.shtml
γ.
http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=el
δ.
http://www.linux-mandrake.com/l10n/el.php3
ε.
Ολοκληρώθηκε. (http://moz.sourceforge.net)
στ.
(http://l10n.openoffice.org/)
ζ.


Γ. Glossaries
OpenOffice glossary
	http://l10n.openoffice.org/localization/English_Greek_OOo_Glossary.htm
	(μεγάλο...)
GNOME glossary
	CVS του GNOME (http://developer.gnome.org/tools/cvs.html)
	Μεταφόρτωση: cvs -z3 checkout gnome-i18n/glossary/
	(Ενναλακτικά:
http://cvs.gnome.org/lxr/source/gnome-i18n/glossary/el.po)

Προγράμματα Επιβοήθησης Μετάφρασης
Μορφή PO: KBabel (KDE) (http://i18n.kde.org/tools/kbabel/)
Μορφή PO: GTranslator (GNOME) (http://www.gtranslator.org/)
	  (Υπάρχουν και άλλα.)
χχχ (mozilla)
xxx (openoffice)

Δ. Εργαλεία
α. jdict
β. lexis

E. Επικοινωνία
Για κάθε έργο, URL/ηλεκ.διευθ. για επικοινωνία.

ΣΤ. Στρατηγική
Εδώ οι προτεραιώτητες:
mozilla: done, ok
gnome: 20000 μηνύματα απομένουν στο
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/stable/el.shtml
Ωστόσο, μπορούμε να επικεντρωθούμε σε 20 από τα σημαντικότερα
πακέτα, εκείνα με τα οποία έρχεται σε επαφή ο χρήστης συχνότερα.
kde: ενημέρωση από τη Δημήτρη
openoffice: Χρειαζόμαστε κάποιον να αναλάβει υπεύθυνος του OpenOffice.
Πολλά από τα μηνύματα είναι μεταφρασμένα, θέλουμε όμως κάποιον/ους που
να
	- http://tools.openoffice.org/openoffice_lang.html
	  δουν πως να μπουν τα ελληνικά
	- http://l10n.openoffice.org/servlets/ProjectMemberList
	  γραφτούν μέλη και να παρακολουθούν τις εξελίξεις
	- http://l10n.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList
	  να γραφτούν στις λίστες συνδρομητών
	- http://l10n.openoffice.org/localization_responsibilities.html
	  κάποιους που να γραφτούν ως υπεύθυνοι στο κουτάκι "Leader"
mandrake: όταν αναφέρουν ότι βγάζουν μια διανομή, να είναι τα μηνύματα
μεταφρασμένα.


Και μερικά σενάρια χρηστών/χρήσης:
α. Χρήστης που κάνει μεταφράσεις.
Θέλει να βλέπει σε μια σελίδα μια αναφορά για τις μεταφράσεις του.
Πρέπει να υπάρχουν Νέα, Εκκρεμμότητες και σύνδεσμοι στις σελίδες
στατιστικών. Ενδεχομένως να εμφανίζεται σε frame (πλαίσιο) η σελίδα των
στατιστικών. Το URL της σελίδας να είναι απλό, π.χ.
http://lalala.com/openoffice/
β. Χρήστης - Παρατηρητής.
Δε γνωρίζει τα εσωτερικά των μεταφράσεων, θέλει να δει την τρέχουσα
κατάσταση (στατιστικά) και να δοκιμάσει εύκολα τα μεταφρασμένα
προγράμματα. (π.χ. σελίδα για ρύθμιση ελληνικών σε KDE/GNOME, σελίδα του
mozilla-EL). Εδώ χωράει μια σελίδα που να περιγράφει τα όσα αναφέρονται
στο τμήμα Α. παραπάνω.

σίμος
More information about the I18ngr mailing list