jdict

Katsaloulis Panagiotis grad0307 at di.uoa.gr
Sun Oct 7 19:29:47 EEST 2001


On Sun, 7 Oct 2001, Dimitris Kamenopoulos wrote:

> Γεια χαρά! Όπως υποσχέθηκα,
> 
> users.ntua.gr/el97146/dict/jdictapplet.html


Sxolio:
giati den to bazeis na dexetai kai to event otan pataei kaneis ton ENTER;
etsi ginetia safws poly poio leitoyrgiko apo to na trexeis synexeia na
brei to pontiki...


--
$_='while(read+STDIN,$_,2048){$a=29;$b=73;$c=142;$t=255;@t=map{$_%16or$t^=$c^=(
$m=(11,10,116,100,11,122,20,100)[$_/16%8])&110;$t^=(72, at z=(64,72,$a^=12*($_%16
-2?0:$m&17)),$b^=$_%64?12:0, at z)[$_%8]}(16..271);if((@a=unx"C*",$_)[20]&48){$h
=5;$_=unxb24,join"", at b=map{xB8,unxb8,chr($_^$a[--$h+84])}@ARGV;s/...$/1$&/;$
d=unxV,xb25,$_;$e=256|(ord$b[4])<<9|ord$b[3];$d=$d>>8^($f=$t&($d>>12^$d>>4^
$d^$d/8))<<17,$e=$e>>8^($t&($g=($q=$e>>14&7^$e)^$q*8^$q<<6))<<9,$_=$t[$_]^
(($h>>=8)+=$f+(~$g&$t))for at a[128..$#a]}print+x"C*", at a}';s/x/pack+/g;eval
More information about the I18ngr mailing list