Ελληνικά στο Evolution - ΛΥΘΗΚΕ

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Mon Oct 1 02:12:40 EEST 2001


Περισσότερες πληροφορίες στο
http://bugzilla.ximian.com/show_bug.cgi?id=9681

Σύντομη λύση: Βάλτε σωστή γραμματοσειρά στο
Control Panel/Document Handlers/HTML Viewer
και ξεκινήστε το πρόγραμμα ξανά.

σίμος

-- 
If you did not get a reply in your e-mail, please check
that the Subject: field you used was relevant and precise.
More information about the I18ngr mailing list