Αρχαία - πολυτονικά ελληνικά

Panayotis Katsaloulis teras at writeme.com
Tue May 8 11:38:03 EEST 2001


On Tue, 8 May 2001 04:30:30 +0100 (BST), Simos Xenitellis
<simos at pc96.ma.rhbnc.ac.uk> wrote:


> 
> Όσον αφορά τη σειρά με την οποία μπορούν να πατηθούν τα
> νεκρά πλήκτρα, νομίζω ότι το XKB μπορεί να υποστηρίξει
> κάθε σειρά. Η τρέχουσα έκδοση της ελληνικής διάταξης
> πληκτρολογίου δεν υποστηρίζει :;ι --> ΐ
> ίσως διότι είναι κάπως παλιά έκδοση. Μπορεί να το
> επιβεβαιώσει κάποιος από τους συγγραφείς της ελληνικής
> διάταξης πληκτρολογίου;
> 

Υποστηρίζει όποια σειρά θέλεις, αρκεί να το δηλώσεις ;)

Μπορείς να δηλώσεις ό,τι τραβάει η ψυχή σου και όπως θέλεις (οπότε από την
μεριά μου ια τη διάταξη των πλήκτρων δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο, αρκεί να
ακολουθεί κάποια «πεπατημένη».

> > 4. επίσης xρειάζεται να μετατρέπεται αυτόματα η
> > υπογεγραμμένη σε προσγεγραμμένη όταν πρόκειται για
> > κεφαλαίο φωνήεν.
> 
> Δε γνωρίζω αν υπάρχει τέτοια λειτουργικότητα από το XKB.

Χμ, δεν το εξηγείτε καλύτερα και σε μας που οι σχέσεις μας με τα αρχεία
δεν είναι και ό,τι καλύτερες;

> 
> 
> >
> > Βασικά κάτι τέτοιο προτείνω για διάταξη πολυτονικού
> > πληκτρολογίου στο linux. Το σκεπτικό μου είναι να
> > χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα επιπλέον
> > πλήκτρα. Τι λέτε;

Ναι. Πάντως και να καταστραφεί κάποιος χαρακτήρας (π.χ. στην τύχη λέω το $
ή @), μια που δεν υπάρχει στο αρχαίο πληκτρολόγιο δεν νομίζω να υπάρχει
πρόβλημα - άλλωστε και το πολυτονικό πληκτρολόγιο θα είναι «διπλό» (ίσως
και τριπλό, με το νέο ελληνικό;)

> Για τη δοκιμή του πολυτονικού, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί
> το απλό xterm; Υπάρχει ανάγκη χρήσης π.χ. KDE;

Το xterm είναι ο κλύτερος «οδηγός»--
$_='while(read+STDIN,$_,2048){$a=29;$b=73;$c=142;$t=255;@t=map{$_%16or$t^=$c^=(
$m=(11,10,116,100,11,122,20,100)[$_/16%8])&110;$t^=(72, at z=(64,72,$a^=12*($_%16
-2?0:$m&17)),$b^=$_%64?12:0, at z)[$_%8]}(16..271);if((@a=unx"C*",$_)[20]&48){$h
=5;$_=unxb24,join"", at b=map{xB8,unxb8,chr($_^$a[--$h+84])}@ARGV;s/...$/1$&/;$
d=unxV,xb25,$_;$e=256|(ord$b[4])<<9|ord$b[3];$d=$d>>8^($f=$t&($d>>12^$d>>4^
$d^$d/8))<<17,$e=$e>>8^($t&($g=($q=$e>>14&7^$e)^$q*8^$q<<6))<<9,$_=$t[$_]^
(($h>>=8)+=$f+(~$g&$t))for at a[128..$#a]}print+x"C*", at a}';s/x/pack+/g;evalMore information about the I18ngr mailing list