Ελληνικά DrakeLogo και drakefont

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Tue Jul 10 18:32:17 EEST 2001


On Tue, 10 Jul 2001, DJ Art wrote:

> ÐåñéìÝíù ðÜíôá åðéâåâáßùóç ãéá ôï (ó÷åôéêÜ ìåãÜëï, ~400+ messages)
> initscripts.
>
> ÌÝ÷ñé ôüôå, èá ìåôáöñÜóù ôá: drakfloppy, gtk+mdk êáé urpmi.
>
> áõôÜ åßíáé ìéêñÜ, ~ 50 messages, ïðüôå êáé íá ôá Ý÷åé áíáëÜâåé Üëëïò,
> äåí ìå ðåéñÜæåé êáé ðïëý.
>
>
> Ãéá ôï initscripts, üìùò, åßíáé óðÜóéìï áí ôï äïõëåýåé Üëëïò ãéáôß
> åßíáé áñêåôÜ ìåãÜëï :-)

Mias kai den apantise kaneis, tote einai poly pi8ano na min
ergazete kapoios sti sygkekrimeni metafrasi. Apo oti fainete,
to allo atomo pou kanei metafraseis afti ti stigmi gia to Mandrake
einai o niktarin at otenet.gr.
An 8es na eisai 100% sigouros, epikoinonise me ton Pablo.

simos
More information about the I18ngr mailing list