Ελληνικά DrakeLogo και drakefont

DJ Art djart at linux.gr
Tue Jul 10 16:26:25 EEST 2001


Περιμένω πάντα επιβεβαίωση για το (σχετικά μεγάλο, ~400+ messages) 
initscripts.

Μέχρι τότε, θα μεταφράσω τα: drakfloppy, gtk+mdk και urpmi.

αυτά είναι μικρά, ~ 50 messages, οπότε και να τα έχει αναλάβει άλλος, 
δεν με πειράζει και πολύ.


Για το initscripts, όμως, είναι σπάσιμο αν το δουλεύει άλλος γιατί 
είναι αρκετά μεγάλο :-)


-- 
Kyritsis Athanasios <djart at hellug.gr>

- What's your ONE purpose in life ?
- To explode, of course! ;-)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DrakeLogo-el.po.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 1111 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20010710/668d46f1/attachment.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: drakfont-el.po.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 3199 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20010710/668d46f1/attachment-0001.bin>


More information about the I18ngr mailing list