ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου

Vasiliki Papadopoulou vasgrpapadopoulou at gmail.com
Sun Mar 27 17:40:04 EEST 2022


Παρακαλώ να δεχτείτε την αίτησή μου ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του
Συλλόγου.

Με εκτίμηση

-- 
 Δρ. Βασιλική Γρ. Παπαδοπούλου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ  Αττικής
τηλ. 2103576063
κιν. 6938628981
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20220327/07f608c9/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: declaration.pdf
Type: application/pdf
Size: 142711 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20220327/07f608c9/attachment-0001.pdf>


More information about the Hellug mailing list