Υποψηφιότητα για ΔΣ Hellug - ΓΣ2022

istel istel at hellug.gr
Sat Mar 26 13:12:25 EET 2022


Δηλώνω την υποψηφιότητα μου για το ΔΣ του Hellug.
Η υπεύθυνη δήλωση έχει αποσταλεί στο Προεδρείο του Συλλόγου.

Στέλλας Ιάκ.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: STELLAS-declaration.pdf
Type: application/pdf
Size: 142988 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20220326/bfbf7f39/attachment-0001.pdf>


More information about the Hellug mailing list