Διαδικτυακή Συνάντηση Μελών & Φίλων HELLUG...! (26/09/21) (SFD 2021)

istel istel at hellug.gr
Mon Sep 20 13:53:28 EEST 2021


Μέλη/Φίλοι του Συλλόγου,

Μετά την καλοκαιρινή "ραστώνη" επανερχόμαστε στην "κανονικότητα" των εξ 
Αποστάσεως συναντήσεών μας..!!, με ένα νέο ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ραντεβού...:

--Α--
Τρόπος:      Διαδικτυακά
URL:       https://meet.jit.si/hellug
Ημέρα:      ΚΥΡΙΑΚΗ 26/09/2021
Έναρξη:      20:00 (UTC+03:00 = 2021-09-26T20:00:00+03:00)..!!
Delay:      Ακαδημαϊκό "τέταρτο" (20:15)

--Β--
Κύκλος:      2ος
Α/Α:       1η
Προς:       Μέλη-Φίλους Συλλόγου αλλά και προς Γενικό κοινό (μέσω 
αιτήματος).
Είδος Θέματος:  Γενικό θέμα σχετικό με τον Σύλλογο.

Ομιλητές/speakers:Όπως αναφέρονται στο Πρόγραμμα.
ΘΕΜΑ:       HEL.L.U.G. Celabration - Software Freedom Day 2021 
(SFD 2021)
Περιεχόμενο:   
https://wiki.softwarefreedomday.org/2021/Greece/Athens/HEL.L.U.G.

-----------------------------------------------------
Χρονισμός-Πρόγραμμα:
-----------------------------------------------------
** 20:00 Έναρξη-(με αναμονή-delay εισόδου των ατόμων...)

** 20:20 <Πρόεδρος>: Software Freedom Day (SFD)-Στατιστικά των 
παγκόσμιων δράσεων SFD 2021.

** 20:40 (Μισθού Στ.-Μέλος): "Τεχνικός Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού": 
Η Νέα Ειδικότητα στην Κατάρτιση.

** 21:00 (Ιωσηφίδης Ε.-Φίλος): Η συνεισφορά στο Open Source Software 
(OSS), ακόμα και χωρίς να γνωρίζεις κώδικα..!

** 21:20 Ερωτήσεις - Κουβέντα.

** 22:00 Λήξη.
------------------------------------------------------


Σας περιμένουμε, απ' όπου και να βρίσκεστε...(παγκοσμίως) !
J/Board


More information about the Hellug mailing list