Ίδρυση Ειδικότητας "Ανοικτού Λογισμικού".

istel istel at hellug.gr
Sun Sep 5 23:59:15 EEST 2021


Μετά από συνεργασία και συνεισφορά του Συλλόγου, στο ΦΕΚ 
3997Β/30-08-2021,ιδρύεται για το χώρο της Αρχικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η Ειδικότητα "Τεχνικός Συστημάτων 
Ανοικτού Λογισμικού", που προβλέπεται να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο 
2021.

J/Board


More information about the Hellug mailing list