Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο (ΓΣ 2021)

Richard Kweskin rkwesk at hellug.gr
Wed May 19 08:42:26 EEST 2021


Με το παρών καταθέτω την υποψηφιότητα μου για το Διοικητικό Συμβούλιο
(ΔΣ) στις Εκλογές της Γ.Σ. την 23η/05/21.

Η υπεύθυνη δήλωση θα σταλεί στην εφορευτική επιτροπή και στο νυν
πρόεδρο.

Φιλικούς χαιρετισμούς

Richard Kweskin
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: declaration.pdf
Type: application/pdf
Size: 142944 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20210519/41669f2d/attachment-0001.pdf>


More information about the Hellug mailing list