Υποψηφιότητα για Ελεγκτική Επιτροπή (ΓΣ 2021)

Αλέξανδρος Διαμαντίδης adia at hellug.gr
Mon May 17 02:08:44 EEST 2021


Θα ήθελα να καταθέσω την υποψηφιότητα μου για την Ελεγκτική Επιτροπή του
HELLUG στις εκλογές της Γ.Σ. την Κυριακή, 23/05/2021.

Η υπεύθυνη δήλωση θα σταλεί στην εφορευτική επιτροπή και στο νυν
πρόεδρο.

Αλέξανδρος Διαμαντίδης


More information about the Hellug mailing list