Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο (ΓΣ 2021)

konstantinos at boukouvalas.org konstantinos at boukouvalas.org
Sun May 16 21:47:05 EEST 2021


Με το παρών καταθέτω την υποψηφιότητα μου για το Διοικητικό Συμβούλιο
(ΔΣ) στις Εκλογές της Γ.Σ. την 23η/05/21.

Η υπεύθυνη δήλωση θα σταλεί στην εφορευτική επιτροπή και στο νυν
πρόεδρο.

Φιλικούς χαιρετισμούς

K. E. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ


More information about the Hellug mailing list