Υποψηφιότητα για Διοικητικό συμβούλιο ΓΣ2021

fanis fanis at infloop.gr
Sun May 16 21:02:32 EEST 2021


Με το παρών καταθέτω την υποψηφιότητα μου για το Διοικητικό Συμβούλιο 
(ΔΣ) στις Εκλογές της Γ.Σ. την 23η/05/21.

Φάνης Δοκιανάκης

Η υπεύθυνη δήλωση θα σταλεί στην εφορευτική επιτροπή και στο νυν 
πρόεδρο.


More information about the Hellug mailing list