Εαρινή συνάντηση ubuntu-gr

pc_magas pc_magas at openmailbox.org
Thu Apr 20 14:49:34 EEST 2017


Καλησπέρες,

Διοργανώνετε μια εαρινή συνάντηση την Ελληνικής κοινότητας Ubuntu.

Περισσότερες Πληροφορίες στο:
https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=34&t=32795

Εν το μεταξύ υπάρχει και μια ψηφοφορία στο
https://goo.gl/forms/x0rYNORdIp6FLm8z2 προκειμένου να οριστεί η
ημερομηνία και ώρα συνάντησης.


Με εκτίμηση,

Δεσύλλας Δημήτριος

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20170420/a002423a/attachment.sig>


More information about the Hellug mailing list