Συνάντηση μελών και συνεδριάση ΔΣ HELLUG

Fanis Dokianakis fanis at infloop.gr
Sat Feb 25 23:28:01 EET 2012


Καλησπέρα,
όπως είχε καθιερωθεί από το προηγούμενο έτος, οι μηνιαίες συναντήσεις του 
Hellug στο hackerspace.gr θα συνεχιστούν. 
Συγκεκριμένα την Τετάρτη 7/3/2012 στις 18:00-19:30 έχει προγραμματιστεί 
συνάντηση στο χώρο του hackerspace.gr, Αμπατιέλου 11, Αθήνα (Αγ. Ελευθέριος). 
Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί ανοικτή συνεδρίαση του Δ.Σ του Συλλόγου, στην 
οποία μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος.

Σας περιμένουμε,
Φάνης Δοκιανάκης
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 222 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20120225/5e116505/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list