Σχετικά με την ακατάπαυστη προώθηση κινητών τηλεφώνων μέσω του πλανήτη

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Sat Jun 4 12:48:25 EEST 2011


On 04/06/2011 12:35, geraki wrote:
> Αφού έχει λυθεί το ζήτημα επιτυχώς, υπάρχει λόγος να συνεχιστεί η συζήτηση;

Πολύ βιάζεσαι geraki. Σε πειράζει που θέλω να μάθω γιατί αναγκάστηκα να
χαλάσω τις δημόσιες σχέσεις μου αντί να τις χαλάσει ο Νίκος, που είναι
και διαχειριστής;


More information about the Hellug mailing list