ψηφιακή ελλάδα

nikos roussos nikos at hellug.gr
Mon Mar 30 11:37:39 EEST 2009


Σήμερα στις 18.00 στα πλαίσια της εκπομπής "Ψηφιακή Ελλάδα" στην ΕΤ-1 θα
προβληθεί μια μικρή συνέντευξη που παραχωρήσαμε μαζί με τον Παναγιώτη
Κρανιδιώτη για τα οφέλη του Ελεύθερου Λογισμικού

http://ub0.cc/03/35


-- 
nikos roussos
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20090330/fdb4e3cf/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list