Πρόταση βελτίωσης των όρων χρήσης του hellug forum

nikos roussos nikos at hellug.gr
Tue Oct 7 00:50:40 EEST 2008


On Tue, 7 Oct 2008 00:32:05 +0300
"Nick Demou" <ndemou at gmail.com> wrote:

> τον Οκτώβριο του 2008 ο σύλλογος μ' έχει ακόμα κανονικότατα γραμμένο:
> ούτε απάντηση: "ευχαριστούμε, οι προτάσεις θα ληφθούν υπόψη", ούτε
> απάντηση: "ευχαριστούμε, επικοινωνήστε με τον τάδε υπεύθυνο" -- τίποτα
> εκτός από αναξιοπρεπή σιωπή.

οι προτάσεις σου υπάρχουν στο εσωτερικό board της ομάδας διαχείρισης του
forum. το ότι δεν έχουν ενσωματωθεί στο forum δεν σημαίνει πως αγνοήθηκαν.
εκτός αν ενδιαφέρον θεωρείς μόνο την αποδοχή τους.

στο είχα πει και την πρώτη φορά. αν θες να κάνεις προτάσεις για τη λειτουργία
του forum μπορείς να γραφτείς σ' αυτό και να τις υποβάλεις εκεί ώστε να
υπάρχει και διάλογος με τους ίδιους τους χρήστες του forum, τους οποίους
τελικά αφορά το θέμα. το να συζητάμε στην lgu τους κανόνες του forum είναι
το λιγότερο άστοχο.


> Λίγους μήνες πριν ρώτησα πως θα μπορούσα να χαρίσω χρήματα ως ιδιότης
> και επίσης δεν πήρα απάντηση! Τόσο γελοίο όσο και τραγικό...

πήρες απάντηση:
http://lists.hellug.gr/pipermail/public/2008/009311.html
αν είχες επιπλέον απορίες, μπορούσες να ζητήσεις διευκρινίσεις.

ελπίζω η κρίση σου να είναι απλώς άστοχη και επιπόλαια και όχι κακοπροαίρετη.


-- 
nikos roussos
pgp: 1AFCC7D3
[ http://autoverse.net/ ]
More information about the Hellug mailing list