Πρόταση βελτίωσης των όρω ν χρήσης του hellug forum

supermod supermodmusic at gmail.com
Wed Sep 10 23:26:24 EEST 2008


Όπως είχε πει κάποιος τύπος (που δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα):
"Όταν ένας λαός χρειάζεται οδηγίες για το πως να ανοίξει μια κονσέρβα,
υπάρχει πρόβλημα."
Ή κάτι τέτοιο...
More information about the Hellug mailing list