Κοινότητα του Έργου LGAF (Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις)

Theodoros G. Karounos karounos at mail.ntua.gr
Mon Jun 23 12:08:43 EEST 2008


Στο πλαίσιο του έργου της KEΔKE Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για
Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις(
http://lgaf.kedke.gr/ ) συγκροτείται ομάδα εθελοντών(
http://ub0.cc/f/17 ) με στόχο να προσελκύσει στελέχη των Δήμων,
Πολίτες και Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την τεχνολογική
ανάπτυξη της Πληροφοριακής  Υποδομής των Δήμων με τη χρήση ελεύθερου
λογισμικού, και την βελτίωση των υπηρεσιών που οι Δήμοι παρέχουν στους
Πολίτες και στις Επιχειρήσεις. Τα μέλη της Κοινότητας θα έχουν
πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα του Έργου και θα μπορούν να
διατυπώνουν σχόλια στο πλαίσιο Διαβουλεύσεων που θα οργανώνει η ΚΕΔΚΕ
σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου (η συμμετοχή στη Διαβούλευση θα
γίνεται με την υποβολή documents στη βάση Open Office templates). Για
αυτές τις Διαβουλεύσεις θα εκδίδονται ειδικές ανακοινώσεις.

Οι περιοχές στις οποίες θα ενεργοποιηθούν Διαδικασίες Διαβούλευσης
είναι οι παρακάτω:

    * Η μορφή του πρότυπου δικτυακού τόπου που θα μπορεί να
χρησιμοποιείται από κάθε δήμο για να δημοσιοποιεί περιεχόμενο και ως
πύλη εισόδου για την χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (από τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις)
    * Η αποτύπωση και μοντελοποίηση των Διαδικασιών που οι Δήμοι
εκετλούν για την παροχή υπηρεσιών (εγγράφων κλπ) στους πολίτες και
στις επιχειρήσεις
    * Δομικά στοιχεία της ανάπτυξης της "Πλατφόρμας ΟΤΑ"
...
Στην ομάδα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην διεύθυνση
http://lgaf.kedke.gr/community/sign/index.php?language=el-- 
P Πριν εκτυπώσετε αυτό το μήνυμα, σκεφθείτε το περιβάλλον! Ένα χαρτί
λιγότερο! - http://karounos.gr/blog/


More information about the Hellug mailing list