3ο Συνέδριο Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

Theodoros G. Karounos karounos at mail.ntua.gr
Mon Mar 31 17:55:51 EEST 2008


Φίλοι του ανοιχτού λογισμικού, σας καλούμε να συμμετάσχετε στο 3ο
Συνέδριο Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Μαΐου
2008 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διοργανώνεται από το
e-businessforum, το ΕΔΕΤ και την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:

  * ΕΛ/ΛΑΚ και ασφάλεια
  * ΕΛ/ΛΑΚ σε επιστημονικά υπολογιστικά προβλήματα
  * ΕΛ/ΛΑΚ στο δημόσιο τομέα
  * ΕΛ/ΛΑΚ σε περιβάλλον γραφείου
  * ΕΛ/ΛΑΚ υποδομές για ανάπτυξη λογισμικού
  * ΕΛ/ΛΑΚ και διαχείριση δικτύων
  * ΕΛ/ΛΑΚ και ανοικτή πρόσβαση
  * ΕΛ/ΛΑΚ και σχετικά νομικά θέματα

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν σχετικό έργο να στείλουν
μέχρι τις 15 Απριλίου προτάσεις παρουσιάσεων το πολύ 20 λεπτών στο
submissions at ellak.gr Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον
τίτλο της προτεινόμενης παρουσίασης, περίληψη 300 λέξεων, καθώς και
σύντομα βιογραφικά στοιχεία. Οι προτάσεις που θα γίνουν δεκτές για
παρουσίαση στο συνέδριο θα ανακοινωθούν από την επιστημονική επιτροπή.

Το συνέδριο έχει διεθνή χαρακτήρα, με διακεκριμένους προσκεκλημένους
σε κάθε θεματική ενότητα.Oλες οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Αγγλική
γλώσσα.

Περιμένουμε τις προτάσεις σας!
 ...
http://www.ellak.gr/conf2008_edet/index.php?lang=greek


--


More information about the Hellug mailing list