Εισήγηση προς την ΤΕ48 για το OOXML

Theodoros G. Karounos karounos at mail.ntua.gr
Sun Mar 30 22:22:09 EEST 2008


...
Ο Αντώνης Χριστοφίδης παρέδωσε σήμερα (19 Μαρτίου 2008) εισήγηση προς
τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής 48, στην οποία εισηγείται να ψηφίσουν
όχι για δύο βασικούς λόγους: τα πολλά λάθη που έχει το κείμενο, που το
καθιστούν εντελώς ακατάλληλο για πρότυπο, και την ανταγωνιστικότητα με
το ODF.
...
http://elot.ece.ntua.gr/
-- 
http://karounos.gr/blog/


More information about the Hellug mailing list