Νέα για το NoOOXML !

Καινουργιάκης Γιώργος kaingeo at yahoo.gr
Sat Dec 15 10:27:07 EET 2007


Διαβάστε αυτό !

http://www.noooxml.org/brm

       
---------------------------------
 Χρησιμοποιείτε Yahoo!
 Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων 
 http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20071215/a4f80d45/attachment.htm>


More information about the Hellug mailing list