Ανακοίνωση hellug φόρουμ

Spiros Georgaras sng at hellug.gr
Mon Oct 22 13:47:22 EEST 2007


Μια πρόταση για αλλαγή:
Το

«Συμφωνείτε ότι κατά την χρήση σας αυτού του φόρουμ ότι δεν θα δημοσιεύσετε 
υλικό το οποίο είναι λανθασμένο, επιβλαβές, ανακριβές, καταχρηστικό, χυδαίο, 
πρόστυχο, σεξουαλικής φύσης ή απειλητικό.»

να γίνει

«Συμφωνείτε ότι κατά την χρήση σας αυτού του φόρουμ δεν θα δημοσιεύσετε εν 
γνώση σας, υλικό το οποίο είναι λανθασμένο, επιβλαβές ή ανακριβές. Επίσης ότι 
δεν θα δημοσιεύσετε υλικό το οποίο είναι καταχρηστικό, χυδαίο, πρόστυχο, 
σεξουαλικής φύσης ή απειλητικό.»


Μόλις διαπίστωσα ότι σε ένα post έχω κάνει ένα λάθος· οπότε το υλικό που 
δημοσίευσα είναι ανακριβές. Μήπως θα έπρεπε να μου επιβληθούν κυρώσεις; :)

Παρεμπιπτόντως, πως κάνω edit (τροποποίηση σε) κάποιο post μου; Δε βρήκα (ή 
δεν είδα) κάτι σχετικό...

-- 
Φιλικά
Σπύρος

_________________________________________________________________________________
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει
ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ».

--
gpg key URL: http://members.hellug.gr/sng/gpg-kde-el.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 194 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20071022/0ce4b690/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list