Έκθεση τον Μάϊο!

Richard Kweskin rkwesk at hellug.gr
Thu Apr 12 17:02:44 EEST 2007


Γειά σας

Το Hellug θα έχει ένα περίπτερο που θα δείξουμε πως συνεργάζετε το Linux για τους ανθρόπους με ειδικές ανάγκες (http://www.autonomiaexpo.org/) και καλούμε όλους που θέλουν να βοηθείσουν:

	1 - να μας ενημερώνουν (άπο εμπειρία η γνώση) για υλικά η λογισμικό.
	2 - να συμμετέχουν στην προετοιμασία στο εργαστήρι του συλλόγου (http://lab.hellug.gr/)
	3 - να είναι στο περίπτερο στην έκθεση

Richard Kweskin
πρόεδρος του Hellug
More information about the Hellug mailing list