Πλανήτης Ταμπακέρα

nikos roussos nikos at hellug.gr
Fri Mar 23 13:13:19 EET 2007


On Wed, 21 Mar 2007 12:50:03 +0200
"Asteris Masouras" <asterios at gmail.com> wrote:
> Θα διαφωνήσω, όλοι σχεδόν οι μεγάλοι πλανήτες (kernel, Debian, Gnome,
> Kde, OOo, Java, Sun) εμφανίζουν και posts που όχι μόνο project related
> δεν είναι, αλλά ούτε καν FOSS / geek related (μόνο στον πλανήτη του
> ubuntu δεν μπόρεσα να βρω τρέχοντα "άσχετα" posts)' η συχνότητα των
> "άσχετων" posts είναι θέμα του κάθε blogger.

χαρακτηριστικά παραδείγματα:
http://people.bsdplanet.net/
http://planet.debian.net/
στα οποία δεν υπάρχει σχεδόν κανένα προσωπικό post (και δεν μιλάμε για
2 τυχαία planets)-- 
nikos roussos
[ http://comzeradd.chimeres.gr/ ]
pgp: 0x7AB1333E
More information about the Hellug mailing list