Απ: Απ: copyright sylloghs

Nick Demou ndemou at gmail.com
Thu Mar 22 11:35:53 EET 2007


Την 22/3/2007, Aggelos Orfanakos <agorf at freemail.gr> έγραψε:
> [...]
> Σύμφωνοι, είναι όμως η παράλογη φύση της νομοθεσίας περί πνευματικής
> ιδιοκτησίας [...] αρκετά καλός λόγος για την ύπαρξη "(c)
> Entity X" σε έναν πλανήτη [?]

Η πρώτη φορά που είδα πλανήτη ήταν με αφορμή αυτό το thread οπότε
είμαι ο πλέον ακατάληλος να απαντήσει
More information about the Hellug mailing list