Πλανήτης Ταμπακέρα

nikos roussos nikos at hellug.gr
Wed Mar 21 13:19:40 EET 2007


On Wed, 21 Mar 2007 12:50:03 +0200
"Asteris Masouras" <asterios at gmail.com> wrote:
> Fair enough, αρκεί να είναι τεχνικά εφικτό (πχ. με το δικό μου blog
> είναι γιατί δίνει ξεχωριστό feed ανά κατηγορία, ενώ με τα blogspot /
> wordpress δεν είναι, χωρίς χακιές)

με το wordpress το χουμε ήδη πετύχει, και κατά πάσα πιθανότητα θα το
χουμε και για το blogspot


> και να τηρείται κάποια πολιτική όσον αφορά το aggregation, που θα
> σέβεται τα δικαιώματα της κάθε πηγής. (...)

πάντως είναι δεδομένο πως δεν θα γίνεται aggregate σε blogs, που δεν
έχουν ενημερωθεί σχετικά και δεν έχουν εκφράσει την επιθυμία να
συμπεριληφθούν στο planet.hellug.gr (κάτι που εν πολλοίς δεν ίσχυε μέχρι
σήμερα)


> Θα απαλειφθεί εντελώς η αναφορά σε copyright επί του συνολικού
> περιεχομένου, όπως είναι το σωστό, ή απλά θα αλλάξει η απόδοση του
> copyright από τον Σίμο στο Σύλλογο;

προφανώς δεν μιλάω για αλλαγή απόδοσης. απλώς θα είναι σαφές πως το
copyright ανήκει στους συγγραφείς των blogs.-- 
nikos roussos
[ http://comzeradd.chimeres.gr/ ]
pgp: 0x7AB1333E
More information about the Hellug mailing list