Πλανήτης Ταμπακέρα

Simos Xenitellis simos.lists at googlemail.com
Tue Mar 20 16:17:10 EET 2007


Φάνη,

Προσπαθείς να συνδυάσεις δύο πράγματα που είναι μακρυά μεταξύ τους.
Δηλαδή, δεν σου αρέσει η εξέλιξη που είχε ο Πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ και τις
προσβλητικες ενέργειες του board του hellug απέναντι μου. 
Αν ο σύλλογος έχει πρόβλημα με το Πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ που βρίσκεται στο
planet.hellug.gr, τότε προχωράμε σε πολιτισμένο "διαζύγιο". 
Στο γράμμα γίνεται αναφορά ότι το board του hellug θέλει να πάρει τον
Πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ και να το κάνει δικό του έργο. Σε τόσα έργα που το board
νίβει τα χέρια του (lgu, lgu-faq, κτλ), γιατί θέλει να υιοθετήσει τον
Πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ;
Αν θέλει να βάλει ένα άλλο πλανήτη, είναι θέμα καλής συμπεριφοράς να
γίνει αναφορά ότι ο πλανήτης αυτός είναι διαφορετικός από το Πλανήτη
ΕΛ/ΛΑΚ που βρίσκεται στη τοποθεσία planet.ellak.gr.

Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές για το Πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ. Δεν είναι όμως νέος
πλανήτης, είναι ο ίδιος (ανανεωμένος) πλανήτης που ξεκίνησε πριν από 3
χρόνια.

Σίμος
http://simos.info/blog/

On Tue, 2007-03-20 at 13:33 +0200, Fanis Dokianakis wrote:
> Κύριε Ξενιτέλλη,
> από το ξεκίνημα του, ο πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ κατείχε μια θέση στα bookmarks που
> ελέγχω καθημερινά. Ήταν πολύ βολικό για μένα, διότι ήθελα να διαβάσω τις
> απόψεις των bloggers, πάνω στο Linux, μαζεμένες σε μία σελίδα.
> 
> Δυστηχώς όμως με την είσοδο στο planet, blogs άσχετων με το θέμα και των
> post τύπου "τι ταινία είδα χθες" ή "πώς πέρασα στις διακοπές", ο Πλανήτης
> ΕΛ/ΛΑΚ κατάντησε να είναι ένα ακόμα digg.
> 
> Έτσι πιστεύω ότι ένας νέος πλανήτης που διαχειρίζεται από το ίδιο το
> hellug θα εξυπηρετεί πολύ καλύτερα τους φίλους και χρήστες του Linux.
> 
> Φάνης Δοκιανάκης
> Ταμίας HEL.L.U.G
> 
> Υ.Γ Σας έυχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας για το νέο Πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ.
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20070320/79d30c7c/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list