ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

J.Stellas istel at tee.gr
Tue May 2 23:34:09 EEST 2006


HEL.L.U.G.  2/5/2006
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Χρηστών και Φίλων Linux (HEL.L.U.G.), υπηρετώντας τους
σκοπούς του Συλλόγου, αποφάσισε τη συμμετοχή του στην τεχνική υποστήριξη
του Κοινωνικού Φόρουμ που θα γίνει στις Εγκαταστάσεις Μπάσκετ-Ξιφασκίας
(πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο)-Ελληνικό στις 4-7/5/06.
Η συνεργασία του Συλλόγου με την Οργανωτική Επιτροπή του Κοινωνικού Φόρουμ
εστιάζεται στην παροχή και υποστήριξη Υπολογιστών και τοπικού δικτύου οι
οποίοι θα λειτουργούν με λειτουργικό σύστημα Linux και εφαρμογές Ελεύθερου
Λογισμικού. Επιπλέον δε και στην υποστήριξη 2 HY server με τεχνολογίες LTSP
και streaming.
Κατά την προετοιμασία και πραγματοποίηση του Κοινωνικού Φόρουμ θα παρέχει
την συνεργασία του και στο Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών (A.W.M.N.)
για την τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης με ασύρματο δίκτυο (wireless network).

Ευχόμαστε γενικότερα κάθε επιτυχία στην διοργάνωση του Κοινωνικού Φόρουμ.

Επιπλέον καλούμε τα μέλη μας να εκδηλώσουν διαθεσιμότητα συμμετοχής καθώς
και εθελοντές για να βοηθήσουν στη λύση αποριών των χρηστών και σε τεχνικά
ζητήματα, ερχόμενοι σε επαφή με το Δ.Σ. του Συλλόγου το συντομότερο δυνατό.

Για τον HEL.L.U.G.
Kweskin Richard    Στέλλας Ιάκ.
 Πρόεδρος         Γραμματέας


More information about the Hellug mailing list