εκδήλωση-γιορτή-πάρτυ

Antonios Christofides anthony at itia.ntua.gr
Sun Jul 10 21:45:27 EEST 2005


Θα είμαι στην Αθήνα ως την Πέμπτη 14 (φεύγω την Παρασκευή). Ίσως και
να είμαι περαστικός μια μέρα την άλλη εβδομάδα. Σ' ό,τι κανονιστεί
είμαι μέσα.

-- 
Antonios Christofides
+30-6979924665
More information about the Hellug mailing list