Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

Manolis Christodoulou mchris at pel.forthnet.gr
Thu Mar 3 18:16:33 EET 2005


Για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχει ακόμα μεταφρασμένο στα ελληνικά το "Free 
Software Matters" με άδεια να το χρησιμοποιήσουμε. Μπορείτε να το 
κατεβάσετε στο http://users.forthnet.gr/pel/mchris/fsm.sxw

-- 
  /"\
  \ /  ASCII RIBBON CAMPAIGN - AGAINST HTML MAIL
   X              - AGAINST M$ ATTACHMENTS
  / \

Manolis Christodoulou MD.
http://users.forthnet.gr/pel/mchris
http://drmchris.blogspot.com

mailto:mchris at pel.forthnet.gr
Skype VOIP Phone: mchris21More information about the Hellug mailing list