Συγκρότηση ΔΣ HELLUG

Apollon Koutlides apollon at planewalk.net
Mon Jan 31 18:13:10 EET 2005


Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2005 πραγματοποιήθηκαν όπως είχε
προγραμματιστεί οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και
Ελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Χρηστών και Φίλων Λίνουξ Ελλάδος. Από τα
147 ταμειακώς εντάξει μέλη της Ένωσης που είχαν δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν
50. Κατά την καταμέτρηση από την εφορευτική βρέθηκαν 50 έγκυρα
ψηφοδέλτια. Έλαβαν:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Μπόλης Σπυρίδων: 45
2. Διαμαντίδης Αλέξανδρος: 38
3. Κουτλίδης Απόλλων: 35
4. Ρικούδης Χρήστος: 32
5. Χωματάς Γρηγόρης: 29
6. Κρανιδιώτης Παναγιώτης: 25
7. Βελώνης Πέτρος: 13

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Κουέσκιν Ρίτσαρντ: 45
2. Εξηνταρίδης Ιωάννης: 36
3. Κατσίκης Σωτήρης: 33


Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2005 και κατόπιν σύγκλησης από τον
πλειοψηφούντα στις εκλογές της 22ας Ιανουαρίου Σπύρο Μπόλη
πραγματοποιήθηκε η πρώτη, ανοικτή συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος
Διοικητικού Συμβουλίου, στον χώρο που έχει διαμορφώσει το μέλος του
Συλλόγου Ρίτσαρντ Κουέσκιν στην οδό Παπαφλέσσα 1-3 στην Καλλιθέα.
Κατά τη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού (Άρθρο 16, παράγραφοι 1 και
2) και συντάχθηκε η πράξη συγκρότησης. Οι ιδιότητες των μελών του ΔΣ
έχουν ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Γρηγόρης Χωματάς
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ρικούδης
Γεν. Γραμματέας: Φοίβος Απόλλων Κουτλίδης
Ταμίας: Αλέξανδρος Διαμαντίδης
Έφορος: Σπύρος Μπόλης

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης συζητήθηκαν οι βασικές γραμμές
που θα ακολουθήσει η Ένωση στο άμεσο μέλλον, και κατατέθηκαν προτάσεις
σχετικά με τις λειτουργικές ανάγκες της οι οποίες θα ανακοινωθούν στις
επόμενες ημέρες μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του συλλόγου
(λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου)
προκειμένου να πραγματοποιηθεί δημόσια συζήτηση και να ληφθούν οι
σχετικές αποφάσεις στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ.


Αθήνα, 31/1/2005

Ο Γεν. Γραμματέας

Απόλλων Κουτλίδης


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: apollon.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 348 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20050131/9843f2ea/attachment.vcf>


More information about the Hellug mailing list