Ενημέρωση για Infosystem

Giannis Stoilis giannis at stoilis.gr
Tue Jul 8 07:05:14 EEST 2003


Michael Iatrou wrote:
>>>To knoppix, είναι ότι πιο pnp υπάρχει (IMHO)...
>>Σε πιστεύω, δεν το έχω δοκιμάσει. Με τα ελληνικά πως τα πάει;
> Debian είναι :-)

Το οποίο σημαίνει...;

- Γιάννης

More information about the Hellug mailing list