Υποψηφιότητα για ΔΣ

Michael Iatrou M_Iatrou at freemail.gr
Sun Jul 6 10:48:13 EEST 2003


On Sunday 06 July 2003 01:00, Stoilis Giannis wrote:

> Πήγα στα αρχεία της λίστας, και βρήκα ότι οι υποψήφιοι που δήλωσαν
> δημόσιο ενδιαφέρον είναι:
>
> Διοικιτικό Συμβούλιο:
> Αλέξανδρος Διαμαντίδης adia at hellug.gr
> Topoglidis Con/nos ktop at hellug.gr

ΟΚ, δηλώνω κι εγώ υποψηφιότητα ως τέταρτος υποψήφιος... πρέπει να βρεθεί 
τουλάχιστον ένας ακόμη!

-- 
 Michael Iatrou
 Electrical and Computer Engineering Dept. 
 University of Patras, Greece

More information about the Hellug mailing list