Λίστα με "ορφανά" projects

Theodore J. Soldatos theodore at eexi.gr
Mon Feb 10 23:23:05 EET 2003


DJ Art wrote:
<snip>
>             - % - % - % - % -
> 
> [002] Γραφίς
> URL: http://graphis.hellug.gr
> 
> Περιγραφή/Ανάγκες:
> 
> Αυτό που λείπει από το project Γραφίς είναι η υποστήριξη/δημιουργία 
> TrueType ελληνικών high quality public free γραμματοσειρών για χρήση 
> τους από τις διανομές και οριστική λύση του προβλήματος της 
> εγκατάστασης ελληνικών στις διανομές.

Εδώ υπάρχει και το θέμα με το copyright των ονομάτων, αν δεν κάνω λάθος...

> 
>             - % - % - % - % -
> 
> [003] Lexis
> URL: http://server.hellug.gr/LUGistics/el/pub/LEXIS_main.php3
> 
> Περιγραφή:
> 
> Πρόκειται για μια κίνηση εξομάλυνσης/τυποποίησης της ελληνικής ορολογίας 
> που (θα) χρησιμοποιείται στις διάφορες μεταφραστικές προσπάθειες που 
> βρίσκονται σε εξέλιξη.
> 
> Ανάγκες:
> 
> Το λεξικό θα πρέπει καταρχάς να αποσπαστεί από το τωρινό LUGistics 
> (http://server.hellug.gr/LUGistics/el/pub/LEXIS_main.php3), να αναεωθεί 
> και να εμπλουτιστεί σε λεξιλόγιο.

Εδώ μας προλάβανε:

http://www.ellak.gr/modules.php?op=modload&name=glossary&file=index

Έχει νόημα να το συνεχίσουμε; Ή να κατευθύνουμε resources προς τα εκεί;


<snip>

Θ.

-- 
Theodore=J.=Soldatos=_\_======================================================
= theodore at eexi.gr =_/_====== "Greed is never good" - Linus Torvalds ========
=  bafh at hellug.gr =_\_============ http://w4u.eexi.gr/~theodore ============
=  tsol at space.gr  =_/_==================== Space Hellas ====================
More information about the Hellug mailing list