Πατέντες ξανά. [Fwd: Re: Patents.]

Spiros Bolis sbolis at freemail.gr
Mon Nov 18 22:01:05 EET 2002


On Mon, 18 Nov 2002, Theodore J. Soldatos wrote:

> The Danish presidency has been harming us a lot due to the dominant
> influence (and stupidity) of their patent office, see
>
> 	http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/dkpto0209/
>
> but the greek representative in the EU Council patent working group was
> one of the most critical ones, quite different from the danish guy.
>
> ---> Αυτό είναι νέο! Ξέρει κανένας πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με
> ---> αυτό το γραφείο και ποιός είναι αυτός ο εκπρόσωπος;
>
http://www.obi.gr/

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος
φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών
σχεδίων, ενώ παράλληλα παρέχει τεχνική πληροφόρηση από Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας σε διεθνές επίπεδο.

Na 3ekinagame apo aytoys?

More information about the Hellug mailing list