Τσιμπούσι

Konstantinos Tampouris ktamp at cc.uoa.gr
Mon Apr 2 09:44:01 EEST 2001


Είμαι μέσα. "Γκαρσόν! Μια θέση, παρακαλώ..."    ;-)


Κώστας Ταμπούρης

More information about the Hellug mailing list