ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ HEL.L.U.G.- ΚΥΡ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – 18:30-21:30

istel istel at hellug.gr
Sun Feb 26 02:01:59 EET 2023


------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ HEL.L.U.G.- ΚΥΡ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – 18:30-21:30
------------------------------------------------------------------------------------------

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου “Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδας 
(Ε.Χ.Φ.Λ.Ε.) - Hellenic Linux User Group (HEL.L.U.G.)”, να παραστούν 
προσωπικά την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 και ώρα 18:30–21:30, στη διεξαγωγή 
της 25ης Τακτικής Γενικής Εκλογο-Απολογιστικής Συνέλευσης της Ένωσης, 
στην Έδρα του Σωματείου "Ένωση Χρηστών και Φίλων Λίνουξ Ελλάδας 
(Ε.Χ.Φ.Λ.Ε.) - Hellenic Linux User Group (HEL.L.U.G.), Παπαφλέσσα 1-3, 
Καλλιθέα. Η Γ.Σ. θα διεξαχθεί αποκλειστικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσω των 
Συστημάτων Jitsi/Meet Hellug και ZEUS/GRNEΤ.

Α] ΤΟΠΟΣ :
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ σύνδεση των Μελών, μέσω των Συστημάτων:
* Jitsi/Meet Hellug για την διεξαγωγή της συζήτησης και των αποφάσεων 
για τα θέματα της Γ.Σ.
* ZEUS/GRNEΤ για την διεξαγωγή της Ψηφοφορίας των Μελών για τα Όργανα 
του Συλλόγου.

Β] ΘΕΜΑΤΑ ΓΣ :
Στα πλαίσια της Γ. Συνέλευσης θα τεθούν για συζήτηση τα πιο κάτω θέματα:
* ΘΕΜΑ 01: Εκλογή του Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
* ΘΕΜΑ 02: Απαρτία Γ.Σ.
* ΘΕΜΑ 03: Απολογισμός-Ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του Συλλόγου 
2022-2023.
* ΘΕΜΑ 04: Ανάγνωση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση 
Ισολογισμού 2022-23.
* ΘΕΜΑ 05: Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή ΔΣ 2022-2023.
* ΘΕΜΑ 06: Εκπρόσωποι του Συλλόγου στον Οργανισμό Ανοικτών Τεχνολογιών 
(ΕΕΛΛΑΚ).
* ΘΕΜΑ 07: Διάφορα θέματα [αν υπάρχουν, αφού εγκριθούν για συζήτηση 
(Αρ.24π3), μπορούν να τεθούν για απόφαση, όπως το Αρ.25π2 ορίζει].
* ΘΕΜΑ 08: Ανοιχτή συζήτηση – Πέρας της Γ.Σ.

Γ] ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Γ.Σ.– ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γ.Σ. (ΕΕ-ΓΣ) :
Προσκαλούνται ΟΛΑ τα ΜΕΛΗ του Συλλόγου, να δηλώσουν την οικειοθελή 
συμμετοχή τους για την Εφορευτική Επιτροπή της ΓΣ (ΕΕ-ΓΣ), ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, μέσω Φόρμας Google, που θα λάβουν στο Ηλ. 
Ταχυδρομείο τους. Τα Μέλη που θα συμπληρώσουν την Φόρμα ...:
Α. Δεν μπορεί να είναι υποψήφια για το ΔΣ και την Ελ.Ε (Αρ.30).
Β. Θα καλεστούν από το τρέχον ΔΣ την ΚΥΡΙΑΚΗ 12/03/2023, 20:00-21:00, σε 
Διαδικτυακή συνάντηση, ώστε :
- Β1. Να ενημερωθούν για την διαδικασία της Ηλ. Ψηφοφορίας.
- Β2. Να προκύψει η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή της ΓΣ (ΕΕ-ΓΣ), που θα 
διεξάγει την Ψηφοφορία για τα Όργανα του Συλλόγου, στο ZEYS/GRNET την 
ημέρα της Γ.Σ.
- Β3. Να οριστεί μεταξύ της τριμελούς ΕΕ-ΓΣ, ο Πρόεδρος (ή/και 
Διαχειριστής) και τα Μέλη.

Δ] ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:
Προσκαλούνται τα ΜΕΛΗ του Συλλόγου, να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους:
Α. για το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ),
Β. για την Ελεγκτική Επιτροπή (Ελ.Ε.).

Για να χαρακτηριστούν τα Μέλη ως "Υποψήφια" για τα Όργανα του Συλλόγου, 
θα πρέπει ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ # ΚΥΡΙΑΚΗ 12/03/2023 # (Αρ15π1) :
*1) Να εκδώσουν ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ της Υποψηφιότητάς τους, μέσω της Εφαρμογής 
του gov.gr, "Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης", στο σύνδεσμο 
https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates
*2) Να την αποστείλουν συνημμένη, μέσω Ηλ. Ταχυδρομείου, στο τρέχον ΔΣ 
(board at hellug.gr), με κοινοποίηση CC, στο hellug at lists.hellug.gr .
Βεβαίως κανένα Μέλος δεν μπορεί να είναι Υποψήφιο/-α για το ΔΣ & την 
Ελ.Ε, ταυτόχρονα (Αρ.29π2).

Ε] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
   1) Ο παραδοσιακός τρόπος όπου, συνήθως, κατΆ επέκταση του Αρ.20π2, 
μπορούσαν τα Μέλη "...να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
ακόμα και την ημέρα των εκλογών...", δεν είναι πλέον δυνατός.
   2) Κάθε (πρώην ή τρέχον) Μέλος, μπορεί να ελέγξει τις οικονομικές 
εκκρεμότητές του, από την Υπηρεσία του Συλλόγου "ΒΑΣΗ ΜΕΛΩΝ" 
(https://www.hellug.gr/s/member/), ώστε να τις τακτοποιήσει έγκαιρα.
   3) Στην Ψηφοφορία της Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα ταμειακά 
τακτοποιημένα μέλη (Αρ.20π1). Συνεπώς, ταμειακές εκκρεμότητες των Μελών, 
πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την #ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023#, ώστε να 
καταμετρηθούν ως “ταμειακά εντάξει” στην Έκθεση της Ελ. Επιτροπής η 
οποία θα υπογραφεί την επόμενη ημέρα 17/03/2023.
   4) Κάθε ενήμερο Μέλος, στη συνέχεια, θα λάβει από την ΕΕ-ΓΣ 
ενημερωτικά ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ μηνύματα αλλά και μήνυμα με σύνδεσμο στο 
ZEYS/GRNET, ώστε να καταθέσει τις ψήφους του/της.

Ζ] ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
   1. H ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ για τα Όργανα του Συλλόγου, θα γίνει αποκλειστικά ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ στο Σύστημα ZEYS/GRNET, την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, από τις 
14:00 έως τις 22:00.
   2. Κάθε Μέλος μπορεί να τροποποιεί την ψήφο του, μέχρι το κλείσιμο 
της Ηλ. Ψηφοφορίας.
   3. H ΣΥΖΗΤΗΣΗ των Θεμάτων της Γ.Σ.2023, θα γίνει αποκλειστικά ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσω της Υπηρεσίας του Συλλόγου meet.hellug, (σύνδεσμος: 
https://meet.hellug.gr/HELLUG-ELECTIONS-2023 ), την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2023, 18:30 – 21:30.
   4. Λόγω της άμεσης Εξ Αποστάσεως συμμετοχής των Μελών στη Γ.Σ. ΔΕΝ 
προβλέπονται Εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής.
   5. Για την διευκόλυνση ΟΛΩΝ, ακολουθεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ :

Κυρ, 26 Φεβ 23: Προκήρυξη Εκλ/Απολογιστικής Γ.Σ. του Συλλόγου 2023
------------------------------------------------------------------
Παρ, 10 Μαρ 23: Λήξη Υποψηφιοτήτων Μελών για την Εφορ. Επιτροπή της Γ.Σ. 
(Φόρμα Google)
Κυρ, 12 Μαρ 23: Τηλεδιάσκεψη 20:00-21:00, για την Επιλογή της 3μελούς 
Εφ. Επιτροπής της Γ.Σ.
Κυρ, 12 Μαρ 23: Λήξη Υποψηφιοτήτων Μελών για τα νέα Όργανα (Δ.Σ. και 
Ελεγ. Επιτροπή).
------------------------------------------------------------------
Πεμ, 16 Μαρ 23: Λήξη Οικονομικής Ενημερότητας Μελών
Παρ, 17 Μαρ 23: Υπογραφή Έκθεσης Ελεγκ. Επιτροπής 2022-23
------------------------------------------------------------------
Κυρ, 19 Μαρ 23: Έναρξη (14:00) και Λήξη (22:00) Ηλ. Ψηφοφορίας στο 
ZEUS/GRNET.
Κυρ, 19 Μαρ 23: Έναρξη (18:30) και Λήξη (21:30) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Γ.Σ. 2023, 
στο σύνδεσμο https://meet.hellug.gr/HELLUG-ELECTIONS-2023
Κυρ, 19 Μαρ 23: Έκδοση Αποτελεσμάτων Ηλ. Ψηφοφορίας.
------------------------------------------------------------------

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την πρόσκληση αυτή ή τη 
διαδικασία των εκλογών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα info at hellug.gr 
ή board at hellug.gr .

Δ.Σ. HEL.L.U.G.More information about the Hellug mailing list