Οι χτεσινές μου βλακείες

Giorgos Keramidas charon at labs.gr
Tue Nov 27 16:21:01 EET 2001


On 2001-11-26 18:35:38, Giorgos Keramidas wrote:
> Χτες έπαιζα με το Mutt και το highlighting στο body των mail.

On 2001-11-27 09:52:31, Spiros Bolis wrote:
> Kati phre to mati xtes gia kapoio procmail 'h kanw lathos ?

On Tue, 27 Nov 2001, Giorgos Keramidas wrote:
> Err, nai.  Ti thes na peis?

On 2001-11-27 16:05:39, Spiros Bolis wrote:
> Na mas to steileis ;-)

Here it is.

--[ start of .procmailrc ]----------------------------------------------------
# $Id: .procmailrc,v 1.17 2001/11/23 06:47:11 charon Exp $
#	Configuration file for filtering my mail with procmail.

MAILDIR=$HOME/mail
DEFAULT=$MAILDIR/INBOX
LOGABSTRACT=no
LOGFILE=$HOME/procmail.log

## CVSup logs

:0 H
* ^subject: .*/home/ncvs/update.sh
cvs.update

## Security logs

:0 H
* ^from: .*root@
* ^subject: .*security check output
security

:0 H
* ^from: .*root@
* ^subject: .*daily run output
security

## CVS logs

:0 H
* ^subject: labs commit:.*
cvs.labs

## FreeBSD lists.

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-advocacy at freebsd.org
f.advocacy

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-arch at freebsd.org
f.arch

:0 H
* ^sender: .*owner-buggers at ofug.org
f.buggers

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-bugs at freebsd.org
f.bugs

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-chat at freebsd.org
f.chat

:0 H
* ^sender: .*owner-cvs-committers at freebsd.org
f.committers

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-current at freebsd.org
f.current

:0 H
* ^sender: .*owner-cvs-all at freebsd.org
{
	:0 H
	* ^subject:.*cvs commit: doc/
	f.cvs.doc

	:0 H
	* ^subject:.*cvs commit: ports/
	f.cvs.ports

	:0 H
	* ^subject:.*cvs commit: src/
	f.cvs.src

	:0 H
	* ^subject:.*cvs commit: www/
	f.cvs.www

	:0 H
	* ^subject:.*
	f.cvs.misc
}

:0 H
* ^sender: .*owner-developers at freebsd.org
f.developers

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-doc at freebsd.org
f.doc

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-fs at freebsd.org
f.fs

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-hackers at freebsd.org
f.hackers

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-isp at freebsd.org
f.isp

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-jobs at freebsd.org
f.jobs

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-net at freebsd.org
f.net

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-newbies at freebsd.org
f.newbies

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-policy at freebsd.org
f.policy

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-questions at freebsd.org
f.questions

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-security at freebsd.org
f.security

:0 H
* ^sender: .*owner-freebsd-stable at freebsd.org
f.stable

## Misc other lists.

:0 H
* ^delivered-To: .*zsh-users@
zsh.users

:0 H
* ^sender:.*owner-bsd at bsd.gr
bsd.gr

:0 H
* ^sender:.*linux-greek-users-admin at .*hellug.gr
l.g.u

# GRNET

:0 H
* ^sender: .*owner-opers at irc.gr
grnet.opers

:0 H
* ^sender: .*help-admin at .*irc.gr
grnet.help

:0 H
* ^from: .*nobody at irc.gr
grnet.services

## let the rest fall back into the default mailbox
--[ end of .procmailrc ]------------------------------------------------------More information about the unix-admin-gr mailing list