αδυναμία πρόσβασης σε sites από Linux

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Wed Sep 5 18:18:49 EEST 2007


On 2007-09-05 16:15, Alexandros Kosiaris <alex at noc.ntua.gr> wrote:
> Από εκεί και πέρα σας αφήνω να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας πάνω στο
> TCP, το πως το υλοποιούν Linux,Windows(και για εσένα Γιώργο και το
> FreeBSD,αν και δεν νομίζω να το χρειάζεσαι) και τις αλλαγές στον
> πυρήνα 2.6.17 και μετά να μπινελικώσετε απίστευτα για τον router που
> αγνοεί το TCP Window Scaling 15 χρόνια μετά τον ορισμό του.

$ sysctl -d net.inet.tcp.rfc1323
net.inet.tcp.rfc1323: Enable rfc1323 (high performance TCP) extensions

Και ναι, είναι λίγο παλιό το option :(
More information about the Migrate2linux mailing list