μη δυνατή ανάγνωση CD-R δίσκου σε UDF format

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Sun Aug 27 17:31:08 EEST 2006


On 2006-08-27 13:02, Thanos <pampo at freemail.gr> wrote:
>> Εχω μια υποψία ότι δε φταίει το 'ro' αλλά ότι αντί για δύο
>> file system types πλέον έχεις στο fstab σου:
>>
>>  /dev/hdb /media/cdrom0 udf,ro user,noauto 0 0
>>
>> Σωστά;
> 
> Όχι, έχω δύο δηλωμένα filesystems:
> 
> /dev/hdb /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,ro 0 0
> 
> Αυτό που έγραψες μήπως είναι λάθος; Το 'ro' είναι option και πρέπει να 
> πάει μαζί με το 'user,auto', σωστά;

Ναι όντως είναι λάθος το παραπάνω.

On 2006-08-27 14:13, Thanos <pampo at freemail.gr> wrote:
> Άλλαξα το fstab, βάζοντας πρώτα το iso9660 και μετά το udf στην
> "στήλη" με τα υποστηριζόμενα filesystems χωρίς την επιλογή ro.
> Δηλαδή έχω:
> 
> /dev/hdb /media/cdrom0 iso9660,udf user,noauto 0 0
> 
> Τα εν λόγω δισκάκια τα διαβάζει κανονικά με αυτές τις
> ρυθμίσεις. Όμως δεν διαβάζει πλέον άλλα δικά μου δισκάκια τα
> οποία έχουν γραφεί με το CD/DVD Creator του Ναυτίλου
> (nautilus-cd-burner). Λέγοντας δεν τα διαβάζει εννοώ αυτόματα
> με την είσοδο του CD, γιατί με χειροκίνητο τρόπο και
> προσδιορισμό του filesystem όλα γίνονται. Αυτά τα δισκάκια
> είναι iso9660. Προσθέτοντας την επιλογή 'ro' το διαβάζει και
> αυτό αυτόματα.
> 
> Το συμπέρασμα που βγάζω είναι πως αν δεν υπάρχει το 'ro' option
> στο fstab το 1ο δηλωμένο filesystem είναι ουσιαστικά
> ανύπαρκτο. Με το 'ro' όπως και να τα έχεις δουλεύει κανονικά.
> 
> Αντικαθιστώντας το udf,iso9660 (ή iso9660,udf) με 'auto' και με
> την επιλογή 'ro' παρούσα ή όχι όλα τα δισκάκια διαβάζονται
> αυτόματα χωρίς πρόβλημα. Δεν θυμάμαι αν οι ρυθμίσεις στο fstab
> έγιναν από το Ubuntu ή αν τις πείραξα εγώ αλλά προς το παρόν θα
> μείνω με το auto για το DVD reader και βλέπουμε.

Δεν είμαι σίγουρος αν το fstab μπορεί να έχει πάνω από 1 file
system type στην αντίστοιχη στήλη. Αυτό που κάνει το 'auto', αν
θυμάμαι καλά, είναι να δοκιμάζει με μια (hardcoded) σειρά όλα τα
υποστηριζόμενα file systems, και να ελπίζει ότι "κάποιο θα του
κάτσει".

Μπορεί αυτό να είναι η λύση ;-)

Το να μπορεί να δεχτεί η εντολή 'mount' περισσότερα του ενός file
system types από το fstab και να δοκιμάζει με *αυτή* τη σειρά να
κάνει mount είναι ωραίο feature όμως. Μπορείς να μου πεις σε
ποιό πακέτο είναι mount στο Linux, για να κοιτάξω στο source της
αν γίνεται αυτό ήδη ή αν δε γίνεται πόσο δύσκολο είναι να το
φτιάξουμε;

- Γιώργος
More information about the Migrate2linux mailing list