Νέος χρήστης-Ubuntu-Internet

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Wed Aug 16 13:43:38 EEST 2006


On 2006-08-16 11:41, Sourmelidis Nikos - P&K Securities <Sourmelidis at pksec.gr> wrote:
>Thanos <pampo at freemail.gr> wrote:
>> Υ.Γ.: Αν μπορείς ρύθμισε τον mailer σου να κάνει quote το προηγούμενο
>> μήνυμα καθώς δεν ξεχωρίζει το κείμενο στο οποίο απαντάς από το δικό
>> σου.  Α... και την επόμενη φορά περιμένουμε μήνυμα από το Suse, έτσι; :-D
> 
> Θα το δοκιμάσω στο σπίτι το απόγευμα οπότε θα έχεις νέα αύριο.
> Για τον mailer πως θα το κάνω αυτό που είπες;

Τι πρόγραμμα αλληλογραφίας χρησιμοποιείς;
More information about the Migrate2linux mailing list