γενική ερώτηση

Khayman
Tue Nov 11 15:13:04 EET 2003


> Nai, kati poly sinithismeno:>> hell:/tmp$ export PATH=$PATH:.>> hell:/tmp$ sl -l> Tin patises>> hell:/tmp$ cat sl> #!/bin/sh> echo "Tin patises">> k.o.k...>> <<V13>>
Ομολοφώ πως δεν κατάλαβα τίποτις :)
More information about the Migrate2linux mailing list