Περίεργα λάθη στο syslog

Sotiris Ganouris sotiris at chania.teicrete.gr
Tue Nov 4 22:21:31 EET 2003


Χαιρετώ την λίστα,

 

Τώρα τελευταία στο syslog μου εμφανίζονται κατα εκατοντάδες μυνήματα με το
παρακάτω περιεχόμενο. Μάλιστα τις προάλλες το syslog.1 είχε αποκτήσει
μέγεθος 1,6GB (ναι γιγαμπάητ) και ήταν γεμάτο με τα παρακάτω. 

Φυσικά άλλαζε η ώρα και ημερομηνία αλλά η ώρα παρατήρησα οτι ήταν 4 η ώρα το
βράδυ και σε ένα range πρώτου και τελευταίου error φύρω στα 3-4 λεπτά. Τι
μπορεί να παίχτηκε?

 

Nov 4 13:37:55 tigani in.identd[2786]: fopen("/proc/net/tcp", "r"):
Permission denied

Nov 4 13:37:55 tigani inetd[584]: /usr/sbin/in.identd: exit status 0x1

Nov 4 13:37:55 tigani in.identd[2787]: fopen("/proc/net/tcp", "r"):
Permission denied

Nov 4 13:37:55 tigani inetd[584]: /usr/sbin/in.identd: exit status 0x1

Nov 4 13:37:55 tigani in.identd[2788]: fopen("/proc/net/tcp", "r"):
Permission denied

Nov 4 13:37:55 tigani inetd[584]: /usr/sbin/in.identd: exit status 0x1

 

Και btw 

root at tigani:/var/log# ls -l /proc/net/tcp

-r--r--r--  1 root   root      0 Nov 4 14:18 /proc/net/tcp

 

Δεν ξέρω τι παίζει γμτ...

 

 

Ευχαριστώ προκαταβολικά...

Γκανούρης Σωτήρης

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/migrate2linux/attachments/20031104/3f2cce34/attachment.htm>


More information about the Migrate2linux mailing list